KING
training

development

we steken nog altijd meer energie in pogingen bepaalde dingen
níet meer te doen, dan andere dingen wél te doen...

Training Professionele Communicatie en Interactie.

Deze groep is bestemd voor (ex)coachees uit ons netwerk: leidinggevenden, professionals, projectleiders e.d. Ook open inschrijving is mogelijk.  Niveau HBO en hoger. Naast of na afronding van individuele coaching kan er in deze groep geoefend worden met de eigen stijl van communiceren, met het persoonlijke en professionele effect en gedrag in de werkcontext. We gaan dit doen aan de hand van oefeningen, casuïstiek en interactie met en feedback van de groep. Het is een doorgaande training/intervisiegroep, waar afhankelijk van behoefte en opbrengst voor een periode of een aantal afleveringen aan deelgenomen kan worden. De groep wordt begeleid door coach en trainer Hans Peter King.
Na een kennismakingsbijeenkomst kun je besluiten tot deelname. Je committeert je dan voor minimaal zes bijeenkomsten.

Doelstelling: Het versterken van communicatieve en relationele vaardigheid in een professionele setting.
Methodische onderdelen: Casuïstiek, rollenspellen, groepsfeedback, NLP-oefeningen, gespreksvaardigheden.
Inhoudelijke onderwerpen: Inhouds-/betrekkingsniveau, intentie en effect, locus of control, transparantie en authenticiteit, emotionele intelligentie, systemische analyse, parallelprocessen.
 
Groepsgrootte:                      minimaal 4, maximaal 6
Frequentie:                             1x per 6 weken
Tijdsduur:                               3 uur
Locatie:                                   King Training Getij 20, Groningen
Deelname                               minimaal 6 bijeenkomsten (plus minus 1 jaar)
Kosten voor 6x:                     Particulier: € 450,- excl. btw. Declarabel bij werkgever of als onderdeel van het coachtraject: € 650,-, excl. btw