KING
training

development

we steken nog altijd meer energie in pogingen bepaalde dingen
níet meer te doen, dan andere dingen wél te doen...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

McManager. Praktische psychologie voor de werkorganisatie.
Door: Chris van de Wetering  |  PM12, 26 juni 2009

Managen in het hamburgermodel

Hoe zorg je ervoor dat een organisatie geen glibberige apenrots wordt, maar een gezonde werkomgeving waarin mensen beschaafd met elkaar omgaan en ook nog presteren? Niet met zelfsturende teams zoals eerder wel is geprobeerd, maar juist door de hiërarchie en machtsongelijkheid te duidelijk te houden. Dat schrijft psychotherapeut en trainer Hans Peter King in zijn boek McManager. Meer duidelijkheid over waar en hoe de beslissingsmacht ligt, zou het werken een stuk productiever maken, denkt hij.

King coacht en traint al vijftien jaar managers, leidinggevenden en medewerkers. Vaak had hij daarbij de opdracht te werken aan individuele psychische belemmeringen, maar gaandeweg moest hij constateren dat problemen meestal ook samenhingen met een onduidelijke formele organisatiestructuur en een informeel machtsspel dat zich daarbinnen had ontwikkeld.

Die onduidelijkheid over de machtsstructuur in grote organisaties en onze neiging om in elk geval voor het oog vrij egalitair en familiair met elkaar om te gaan verklaart King vanuit onze culturele allergie voor autoriteit en macht. Machtsongelijkheid mag bij ons daarom op de werkvloer niet al te voelbaar zijn. In het huidige ik-tijdperk wil namelijk iedereen liefst ook zelf ergens de baas van zijn. Luisteren, gehoorzamen - "volgerschap" noemt King het - is buitengewoon impopulair. Een gevolg is dat de machtsongelijkheid die er uiteindelijk toch is ("iemand moet immers de baas zijn") weggemoffeld wordt en voor een hoop verwarring op de werkvloer zorgt. Managers proberen met persoonlijk leiderschap de boel nog bij te sturen. Leiderschap is sowieso de nieuwe hype in managementland. Iedereen wil leiden, niemand wil managen. Volgens King zouden met een beetje duidelijkheid in de hiërarchie en een flinke dosis realisme problemen veel eenvoudiger op te lossen zijn.

Hij ontwikkelde een nieuw organisatiemodel, dat hij zich voorstelt als een hamburgerbroodje. Hij doopte dit model de "McManager", waarin de drie geledingen van een organisatie (leiding, management en professionals) niet in een hiërarchische piramide maar in een gelaagd lunchpakketje zijn ondergebracht. De leiding vormt de bovenste helft van het broodje, professionals de onderste. Daartussen zit de beef, het management dat als het goed is niet helemaal wordt platgedrukt tussen de twee helften van de sandwich.

Managers binnen het McManager-model fungeren als een tussenlaag. Ze vertalen de instructies van de leiding naar de werkvloer en spelen bevindingen op de werkvloer door naar de leiding. Aan de ene kant moeten ze genoeg moed hebben om hun team directief aan te sturen en om de leiding tegen te spreken. Aan de andere kant moeten ze voldoende deemoed hebben om ook te luisteren naar de professionals, die soms over informatie beschikken waar de organisatie haar voordeel mee kan doen. McManager probeert de kloof te dichten die de afgelopen jaren is ontstaan tussen professionals en managers. Beide partijen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig, onderstreept King. De leiding heeft de deskundigheid van de werkvloer ook nodig en de werkvloer heeft volgens King leiding nodig. In zijn boek gaat King diepgaand in op de machtsbeleving en hoe ervaringen en opvoeding die kunnen kleuren. Hij laat zien hoe met meer bewustzijn van de ingewikkelde sociale processen in organisaties de samenwerking en communicatie in de organisatie een stuk beter kunnen. Een duidelijke toedeling van taken en bevoegd-heden is daarbij handig.

Het aardige van het boek is dat je het op willekeurig welke bladzijde kunt openslaan en steeds eigenlijk iets leerzaams aantreft. Je kunt meer van stokbrood houden dan van hamburgers, je kunt de toon wat conservatief vinden, maar het boek dat King terecht ook "een praktische psychologie" noemt, biedt wel een hoop handvatten om beter met elkaar samen te werken.

Hans Peter King

McManager. Praktische psychologie voor de werkorganisatie

Uitgever Eburon, € 32,50  bestellen: www.mcmanager.nl