KING
training

development

we steken nog altijd meer energie in pogingen bepaalde dingen
níet meer te doen, dan andere dingen wél te doen...

Coaching
Een veel voorkomende drempel naar coaching of begeleiding is de overtuiging dat we het alleen moeten kunnen en dat hulp vragen een zwaktebod is. Het is echter juist een teken van volwassenheid om hulpbronnen in te kunnen schakelen in je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Niemand kan het alleen, niemand wil het uiteindelijk alleen en niemand hoeft het alleen uit te vinden. Vergelijk u met een topsporter: een goede coach is onontbeerlijk als je jezelf wilt overstijgen..
Coaching is professionele begeleiding van mensen bij:
  • Het vinden van doelen en het maken van keuzes in leven en werk.
  • Het ontwikkelen of versterken van vaardigheden.
  • Het vrijkomen en loslaten van hardnekkige patronen.
  • Reflectie en advies bij complexe professionele of persoonlijke omstandigheden.

Particuliere coaching

Als particulier overweegt u om bepaalde redenen voor uzelf een coach te vinden. Wellicht herkent u uw vraag- of doelstelling onder de eerder genoemde punten. In een eerste kennismakings-/adviesconsult kunnen we uw doelen en/of vragen en mijn stijl en methode van werken naast elkaar bespreken en kijken of het inhoudelijk en persoonlijk klikt en krijgt u in de meeste gevallen direct een advies voor een aanpak, ook als dat iets anders dan individuele coaching is.

Zo’n adviesconsult is niet kostenloos maar wel vrijblijvend en in eerste instantie éénmalig. Daarna besluiten we wederzijds om al of niet aan het werk te gaan. Gaan we niet door, dan verwijs ik u zo goed mogelijk door. Gaan we door, dan maken we gezamenlijk een plan, waarin we de doelstelling vaststellen, de termijn, de frequentie en de methode. In deze vorm van coaching bent u zelf de opdrachtgever.

info/afspraak: 050-851 73 77 of info@kingdevelopment.nl

 

 

Coaching in opdracht

Coaching in opdracht komt meestal voort uit overleg tussen diegene binnen een bedrijf of een organisatie die begeleiding behoeft en een leidinggevende of een personeelsconsulent, welke dan opdrachtgever wordt namens het bedrijf of de organisatie. In overleg met de coachee komt een doelstelling en een plan van aanpak tot stand en deze gaan in een offerte naar de opdrachtgever. Na akkoord gaan we aan het werk. In de driehoek opdrachtgever, cliënt en coach is afstemming nodig in de vorm van drie-gesprekken aan het begin, soms halverwege en wanneer nodig en aan het eind van het traject. Het initiatief tot een coachingtraject kan zowel bij een werknemer als bij een leidinggevende liggen.

Bij een coaching in opdracht wordt onderscheid gemaakt tussen

  • Functioneringscoaching, naar aanleiding van verminderd functioneren en soms met een doelstelling die voorwaarde is bij een beoordeling na het traject.
  • Ontwikkelcoaching, als investering in verdere professionalisering, als onderdeel van opleiding of training, zonder relatie met het functioneren en zonder voorwaardelijkheid voor beoordeling.

In alle gevallen moet een coaching maatwerk zijn. Dus al naar gelang de persoon, de doelstelling en de vraag kiezen we voor een methodiek. Hierbij kunt u denken aan de keuze voor meer persoonsgericht of meer werkgerelateerd werken.

Als leidinggevende kunt u een werknemer adviseren, aanbieden of onder bepaalde omstandigheden verplichten om zich een periode te laten coachen. Meestal krijgt de werknemer de gelegenheid om met meerdere coaches kennis te maken en zijn of haar eigen keuze te maken. De aanleiding, de doelstelling en de duur van het traject worden na het kennismakingsgesprek in een driegesprek besproken.

Ook als u werknemer bent en u bent van mening dat u een periode ondersteuning of ontwikkeling nodig heeft, kunt u met uw leidinggevende de mogelijkheid van een coachingstraject bespreken. In beide bovenstaande voorbeelden is de leidinggevende de opdrachtgever en zijn de kosten zijn voor het bedrijf of de organisatie.

Een coachingstraject in opdracht heeft in de regel een duur van ongeveer 6 tot 8 maanden en kan tussen 8 en 12 sessies omvatten.

Inlichtingen/afspraak: tel: 050-851 73 77 of email: info@kingdevelopment.nl

 

coaching in opdracht

Coaching in opdracht komt meestal voort uit overleg tussen diegene binnen een bedrijf of een organisatie die begeleiding behoeft en een leidinggevende of een personeelsconsulent, welke dan opdrachtgever wordt namens het bedrijf of de organisatie. In overleg met de coachee komt een doelstelling en een plan van aanpak tot stand en deze gaan in een offerte naar de opdrachtgever. Na akkoord gaan we aan het werk. In de driehoek opdrachtgever, cliënt en coach is afstemming nodig in de vorm van drie-gesprekken aan het begin, soms halverwege en wanneer nodig en aan het eind van het traject. Het initiatief tot een coachingtraject kan zowel bij een werknemer als bij een leidinggevende liggen.

Bij een coaching in opdracht wordt onderscheid gemaakt tussen

  • Functioneringscoaching, naar aanleiding van verminderd functioneren en soms met een doelstelling die voorwaarde is bij een beoordeling na het traject.
  • Ontwikkelcoaching, als investering in verdere professionalisering, als onderdeel van opleiding of training, zonder relatie met het functioneren en zonder voorwaardelijkheid voor beoordeling.

In alle gevallen moet een coaching maatwerk zijn. Dus al naar gelang de persoon, de doelstelling en de vraag kiezen we voor een methodiek. Hierbij kunt u denken aan de keuze voor meer persoonsgericht of meer werkgerelateerd werken.

Als leidinggevende kunt u een werknemer adviseren, aanbieden of onder bepaalde omstandigheden verplichten om zich een periode te laten coachen. Meestal krijgt de werknemer de gelegenheid om met meerdere coaches kennis te maken en zijn of haar eigen keuze te maken. De aanleiding, de doelstelling en de duur van het traject worden na het kennismakingsgesprek in een driegesprek besproken.

Ook als u werknemer bent en u bent van mening dat u een periode ondersteuning of ontwikkeling nodig heeft, kunt u met uw leidinggevende de mogelijkheid van een coachingstraject bespreken. In beide bovenstaande voorbeelden is de leidinggevende de opdrachtgever en zijn de kosten zijn voor het bedrijf of de organisatie.

Een coachingstraject in opdracht heeft in de regel een duur van ongeveer 6 tot 8 maanden en kan tussen 8 en 12 sessies omvatten.

Inlichtingen/afspraak: tel: 050-851 73 77 of email: info@kingdevelopment.nl