KING
training

development

we steken nog altijd meer energie in pogingen bepaalde dingen
níet meer te doen, dan andere dingen wél te doen...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

psychotherapie

Er zijn veel verschillende vormen van psychotherapie. Belangrijker dan de methode echter is de relatie tussen de therapeut en de cliënt. Doorslaggevend in de kennismaking en keuze moet zijn of u als cliënt vertrouwen heeft in de deskundigheid van de therapeut en of u zich voldoende op uw gemak voelt bij hem of haar om u open te stellen voor een behandeling.

Mijn werkwijze valt onder de zgn. lichaams- en ervaringsgerichte psychotherapie. Dat wil zeggen dat ik met u niet louter cognitief werk d.m.v. gesprekken en gericht op inzicht, maar dat ik ook werk met de betrokken gevoelens, emoties en met lichamelijke aspecten als houding, spanning, adem en motoriek. In deze vorm van psychotherapie gaan we uit van de mens als een geheel van lichaam, gevoelens, bewustzijn en gedrag. De therapie is in deze opvatting het meest effectief, wanneer al deze vier aspecten van ons zijn in het veranderingsproces betrokken zijn.

Methodisch werk ik met Gestalt, Bio-energetica, Reichiaans lichaamswerk, biografische reflectie, expressie, motoriek en ademhaling.

  

Relatiecounselling

Er rust nogal wat taboe op relatieproblemen. Maar elke relatie heeft zo haar eigen problemen en spanningspunten. Elke relatie gaat door verschillende fasen heen. Globaal gaan we van een verliefde en romantische tijd samen over tot vorming van een gezin en vestiging van werk en woonplek. Na de gezinsfase blijven we achter met de partner en breekt er tijd aan voor hernieuwde persoonlijke en relationele ontwikkeling.

Zowel in de overgangen tussen deze fasen, als in de fasen zelf kunnen problemen ontstaan. Geen beslissing kunnen nemen over de relatie, verliefdheid op een ander, geen tijd meer voor elkaar, herhalende konflikten, machtstrijd, overspanning door werk- of andere stress. De passie kan zoek raken, er wordt al tijden niet meer gevreeën, samenleven “als broer en zus” het gevoel “voor de kinderen bij elkaar blijven”.

Maar niet alleen dramatische of accute verwarring in de relatie hoeft aanleiding te zijn voor relatiecounselling. Ik begeleid ook paren die niet zozeer problemen hebben, maar dieper kontakt zoeken met elkaar, meer intimiteit en hun relatie verder willen ontwikkelen om optimaal oud te gaan worden samen.

Ik hanteer een gestructureerde en gefaseerde methode van relatiecounselling. Na een intake en beslissing aan het werk te gaan spreken we een termijn en een aantal sessies af. U moet deze periode zien als een tijd van onderzoek, evaluatie en oefening in uw relatie. In deze periode komt uw relatie niet ter discussie te staan, maar blijft intakt voor zorgvuldige bezinning op haar communicatieve gehalte, de illusoire verwachtingen en projecties over en weer en op de reëele mogelijkheden van persoonlijke en relationele groei en bevrediging. Het is een investering waarmee de eventuele beslissingen die erna genomen kunnen worden over of en hoe samen verder, werkelijk gefundeerde en getoetste beslissingen zijn, waarmee u niet over één nacht ijs bent gegaan. Een relatie van jaren is het waard om zorgvuldig en met deskundige begeleiding geëvalueerd te worden en mogelijk tot nieuw leven gewekt te worden of zorgvuldig te worden beëindigd.

Relatiecounselling duurt tussen vier en acht maanden. De duur van een sessie is anderhalf uur. Er hoort ‘huiswerk’ bij en de frequentie ligt meestal rond de drie weken.

 

Deze vormen van therapie wordt door de meeste ziektekostenverzekeraars vergoed onder aanvullende verzekeringen.

Aan de therapie gaat een kennismakings-/adviesconsult vooraf.

Voor afspraak: tel: 050-851 73 77 of email: info@kingdevelopment.nl